HOME

Celopolep vozu Opel Tigra

Provozovna na adrese Libušská 118/246, Praha – Libuš

Funkční fólie najdete i na sociálních sítích

Vítejte na stránkách Funkčních fólií. Rozšířili jsme rozsah služeb, abychom mohli nabídnout mnohem více. Jsme schopni zákazníkovi poskytnout individuální přístup od prvopočátku až po realizaci. Tím se lišíme od velkých reklamních agentur, kde průběh zakázky tak projde přes několik lidí a procesů a mnohdy končí nekvalitním výsledkem, časovou prodlevou a vysokou cenou. Kromě polepů karoserií se věnujeme i velkoplošnému tisku, výrobě řezané grafiky, nebo potisku textilu.